FAQs Complain Problems

घटना दर्ता

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
व्यक्तिगत घटना दर्ता कार्तिक महिना २०७५ ७५/७६ 01/31/2019 - 14:22 PDF icon कार्तिक २०७५.pdf
व्यक्तिगत घटना दर्ता असाेज महिना २०७५ ७५/७६ 01/31/2019 - 14:21 PDF icon असाेज २०७५.pdf
व्यक्तिगत घटना दर्ता श्राउन महिना २०७५ ७५/७६ 01/31/2019 - 13:33 PDF icon श्रावन २०७५.pdf
व्यक्तिगत घटना दर्ता असार महिना २०७५ ७५/७६ 01/31/2019 - 13:32 PDF icon असार २०७५.pdf
व्यक्तिगत घटना दर्ता जेष्ठ महिना २०७५ ७५/७६ 01/31/2019 - 13:31 PDF icon जेष्ठ २०७५.pdf
सम्वन्ध विच्छेद दर्ताकाे प्रमाण-पत्र ७४/७५ 02/01/2018 - 11:04 PDF icon सम्बन्ध बिच्छेद.pdf
नाता प्रमाणित प्रमाण-पत्र ७४/७५ 02/01/2018 - 10:30 PDF icon नाता प्रमानित.pdf
मृत्यु दर्ताकाे प्रमाण-पत्र ७४/७५ 01/31/2018 - 16:47 PDF icon मृत्यु दर्ता.pdf
जन्म दर्ताकाे प्रमाण-पत्र ७४/७५ 01/31/2018 - 16:33 PDF icon जन्म दर्ता.pdf