FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
खेलकुद विकास समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि २०८१ ८०/८१ 06/10/2024 - 17:22 PDF icon खेलकुद विकास समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि २०८१.pdf
सार्वजनिक जग्गामा वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 06/10/2024 - 16:54 PDF icon सार्वजनिक जग्गामा वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०.pdf
निजी वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 06/10/2024 - 16:11 PDF icon निजी वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८०.pdf
संस्था दर्ता तथा नवीकरण सम्बन्धि कार्यविधि २०८० ८०/८१ 06/10/2024 - 15:53 PDF icon संस्था दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०८०.pdf
बढैयाताल गाउपालिकामा स्थानीय समाबेशी बिकासका लागि बरघर परिचालन ऐन २०७९ ७९-८० 05/19/2024 - 20:24 PDF icon 19 बरघर परिचालन ऐन २०७९.pdf
बढैयाताल गाउँपालिकाको नगर प्रहरी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ ८०/८१ 05/15/2024 - 19:05 PDF icon 54 बढैयाताल गाउँपालिकाको नगर प्रहरी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१.pdf
कार्य सम्पादनमा आधारित कर्मचारीलाई थप सुविधा उपलव्ध गराउने कार्यविधि २०७७( पहिलो संसोधन २०८१) ८०/८१ 05/15/2024 - 17:53 PDF icon 53 प्रोत्साहन कार्यविधि पहिलो संसोधन.pdf
सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०८१ ८०/८१ 05/15/2024 - 17:10 PDF icon 52 सार्वजनिक सम्पति स‌रक्षण तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०८१.pdf
जनता सँग अध्यक्ष / उपाध्यक्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 04/28/2024 - 07:57 PDF icon जनता स‌ग अध्यक्ष उपाध्यक्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०.pdf
न्यायीक समितिको न्याय सम्पादन निर्देशिका २०८० ८०/८१ 03/27/2024 - 15:12 PDF icon 51 न्यायीक समितिको न्याय सम्पादन निर्देशिका २०८०.pdf

Pages