FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बढैयाताल गाउपालिकाको आर्थिक ऐन २०८०/०८१ ८०/८१ 07/18/2023 - 11:49 PDF icon आर्थिक ऐन २०८०।०८१.pdf
बढैयाताल गाउपालिकाको स्थानीय शिक्षा ऐन, २०७९ ७९-८० 02/07/2023 - 15:37 PDF icon स्थानीय शिक्षा ऐन २०७९ राजपत्र(1).pdf
आर्थिक ऐन २०७९/०८० ७९-८० 11/10/2022 - 11:05 PDF icon आर्थिक एेन २०७९।०८०.pdf
बढैयाताल गाँउपालिकाकाे निति तथा कार्यक्रम २०७९।०८० ७९-८० 07/28/2022 - 17:21 PDF icon १.pdf
विनियाेजित ऐन २०७७ ७७/७८ 05/25/2022 - 12:09 PDF icon 14 बढैयाताल गाँउपालिकाको विनियोजन ऐन २०७७.pdf
स‌गठन संरचना सम्बन्धि ऐन २०७७ ७७/७८ 05/25/2022 - 12:07 PDF icon 13 बढैयाताल गाउँपालिकाको संगठन संरचना सम्बन्धि ऐन २०७७.pdf
स‌गठन संरचना सम्बन्धि ऐन २०७७ ७७/७८ 05/25/2022 - 12:06 PDF icon 13 बढैयाताल गाउँपालिकाको संगठन संरचना सम्बन्धि ऐन २०७७.pdf
आर्थिक ऐन २०७७ ७७/७८ 05/25/2022 - 11:59 PDF icon 12 बढैयाताल गाँउपालिका अार्थिक ऐन २०७७.pdf
भूमिहीन दमित, भूमिहीन सुकुम्बासी ७७/७८ 09/05/2021 - 12:27 PDF icon 37. भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यबस्थित बसोबासीको कार्यविधि, २०७७.pdf
टोल विकास संस्था(समिमि गठन िथा परिचालन) कार्यविमि, २०७७ ७७/७८ 09/05/2021 - 12:26 PDF icon 36. टोल विकास समिति.pdf

Pages