FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बढैयाताल गाउँपालिकाको मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 03/27/2024 - 15:11 PDF icon 50 मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि २०८०.pdf
बढैयाताल गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स सञ्चालन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 03/15/2024 - 14:30 PDF icon 47 बढैयाताल गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स सञ्चालन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०.pdf
बढैयाताल गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ,२०80 ८०/८१ 03/15/2024 - 14:27 PDF icon २० वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०८०.pdf
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 03/15/2024 - 14:26 PDF icon 49 संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०८०.pdf
बढैयाताल गाउपालिकाको आर्थिक ऐन २०८०/०८१ ८०/८१ 07/18/2023 - 11:49 PDF icon आर्थिक ऐन २०८०।०८१.pdf
बढैयाताल गाउपालिकाको स्थानीय शिक्षा ऐन, २०७९ ७९-८० 02/07/2023 - 15:37 PDF icon स्थानीय शिक्षा ऐन २०७९ राजपत्र(1).pdf
आर्थिक ऐन २०७९/०८० ७९-८० 11/10/2022 - 11:05 PDF icon आर्थिक एेन २०७९।०८०.pdf
बढैयाताल गाँउपालिकाकाे निति तथा कार्यक्रम २०७९।०८० ७९-८० 07/28/2022 - 17:21 PDF icon १.pdf
विनियाेजित ऐन २०७७ ७७/७८ 05/25/2022 - 12:09 PDF icon 14 बढैयाताल गाँउपालिकाको विनियोजन ऐन २०७७.pdf
स‌गठन संरचना सम्बन्धि ऐन २०७७ ७७/७८ 05/25/2022 - 12:07 PDF icon 13 बढैयाताल गाउँपालिकाको संगठन संरचना सम्बन्धि ऐन २०७७.pdf

Pages