FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक ऐन २०७८/०७९ 2077/078 07/27/2021 - 14:48 PDF icon 17 बढैयाताल गाँउपालिकाको आर्थिक ऐन २०७८.pdf
बढैयाताल गाँउपालिकाको बालविवाह अन्त्य सम्बन्धी रणनीतिक योजना , २०७७ ७७/७८ 03/28/2021 - 16:33 PDF icon 35 बढैयाताल गाँउपालिकाको बालविवाह अन्त्य सम्बन्धी रणनीतिक योजना , २०७७.pdf
बढैयाताल गाँउपालिकाको शिक्षक तथा कर्मचारि छनोट कार्यबिधि २०७५ प्रथम संसोधन ७७/७८ 03/28/2021 - 16:33 PDF icon 34 बढैयाताल गाँउपालिकाको शिक्षक तथा कर्मचारि छनोट कार्यबिधि २०७५ प्रथम संसोधन.pdf
बढैयाताल गाउँपालिकाको सार्वजनिक खदि नियमावली, २०७७ ७७/७८ 03/28/2021 - 16:32 PDF icon 33 बढैयाताल गाउँपालिकाको सार्वजनिक खदि नियमावली, २०७७.pdf
लैङ्गिक समानता रणनीति २०७७ ७७/७८ 01/05/2021 - 16:30 PDF icon 30 लैङ्गिक समानता रणनीति.pdf
पशु विकास कार्यक्रम सञ्चालन तथा अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि–२०७५ (प्रथम संसोधन) ७७/७८ 01/05/2021 - 16:29
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 01/05/2021 - 16:29 PDF icon २९. लैंगिक हिंसा कोष कार्यविधि, २०७७.pdf
मानव अधिकार निर्देशिका २०७७ ७७/७८ 01/05/2021 - 16:27 PDF icon 28 मानव अधिकार निर्देशिका २०७७.pdf
कार्य सम्पादनमा आधारित कर्मचारीलाई थप सुविधा उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 01/05/2021 - 16:26
सुशासन (सन्चालन तथा ब्यबस्थापन) निति, २०७७ ७७/७८ 01/05/2021 - 16:25 PDF icon 26 सुशासन निति २०७७.pdf

Pages