FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बढैयाताल गाँउपालिकाको सहकारी ऐन २०७५ ७६/७७ 09/11/2019 - 17:26 PDF icon 10 बढैयाताल गाँउपालिकाको सहकारी ऐन २०७५.pdf
बढैयाताल गाँउपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५ ७६/७७ 09/11/2019 - 17:24 PDF icon 9 बढैयाताल गाँउपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५.pdf
बढैयाताल गाँउपालिकाको अर्थिक ऐन २०७५ ७६/७७ 09/11/2019 - 17:24 PDF icon 8 बढैयाताल गाँउपालिकाको अर्थिक ऐन २०७५.pdf
बढैयातात गाउँपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५ ७६/७७ 09/11/2019 - 17:23 PDF icon 7 बढैयातात गाउँपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५.pdf
बढैयाताल गाँउपालिकाको न्यायिक समिति कार्यबिेधि ७६/७७ 09/11/2019 - 17:22 PDF icon 6 बढैयाताल गाँउपालिकाको न्यायिक समिति कार्यबिेधि.pdf
बढैयाताल गाँउपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ ७६/७७ 09/11/2019 - 17:22 PDF icon 5 बढैयाताल गाँउपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf
बढैयाताल गाँउपालिकाको आकस्मिक कोष ऐन ७६/७७ 09/11/2019 - 17:21 PDF icon 4 बढैयाताल गाँउपालिकाको आकस्मिक कोष ऐन.pdf
बढैयाताल गाँउपालिकाको कृषि ब्यवसाय प्रवधन ऐन २०७४ ७६/७७ 09/11/2019 - 17:21 PDF icon 3 बढैयाताल गाँउपालिकाको कृषि ब्यवसाय प्रवधन ऐन २०७४.pdf
बढैयाताल गाँउपालिकाको प्रशासकिय कानून ७६/७७ 09/11/2019 - 17:20 PDF icon 2 बढैयाताल गाँउपालिकाको प्रशासकिय कानून.pdf
बढैयाताल गाँउपालिकाको राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यबिधि २०७४ ७६/७७ 09/11/2019 - 17:18 PDF icon 1 बढैयाताल गाँउपालिकाको राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यबिधि २०७४.pdf

Pages