FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बढैयाताल गाँउपालिकाको कार्य विभाजन नियमावली २०७४ ७६/७७ 09/11/2019 - 17:29 PDF icon 4 बढैयाताल गाँउपालिकाको कार्य विभाजन नियमावली २०७४.pdf
निर्णय वा अदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणिकरण कार्यबिधि ७६/७७ 09/11/2019 - 17:28 PDF icon 3 निर्णय वा अदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणिकरण कार्यबिधि.pdf
बढैयाताल गाँउकार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ (नमूना) ७६/७७ 09/11/2019 - 17:28 PDF icon 2 बढैयाताल गाँउकार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ (नमूना).pdf
बढैयाताल गाँउ सभा संचालन कार्यविधि २०७४ ७६/७७ 09/11/2019 - 17:27 PDF icon 1 बढैयाताल गाँउ सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
बढैयाताल गाँउपालिकाको अर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 09/11/2019 - 17:26 PDF icon 11 बढैयाताल गाँउपालिकाको अर्थिक ऐन २०७६.pdf
बढैयाताल गाँउपालिकाको सहकारी ऐन २०७५ ७६/७७ 09/11/2019 - 17:26 PDF icon 10 बढैयाताल गाँउपालिकाको सहकारी ऐन २०७५.pdf
बढैयाताल गाँउपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५ ७६/७७ 09/11/2019 - 17:24 PDF icon 9 बढैयाताल गाँउपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५.pdf
बढैयाताल गाँउपालिकाको अर्थिक ऐन २०७५ ७६/७७ 09/11/2019 - 17:24 PDF icon 8 बढैयाताल गाँउपालिकाको अर्थिक ऐन २०७५.pdf
बढैयातात गाउँपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५ ७६/७७ 09/11/2019 - 17:23 PDF icon 7 बढैयातात गाउँपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५.pdf
बढैयाताल गाँउपालिकाको न्यायिक समिति कार्यबिेधि ७६/७७ 09/11/2019 - 17:22 PDF icon 6 बढैयाताल गाँउपालिकाको न्यायिक समिति कार्यबिेधि.pdf

Pages