FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बढैयाताल गाँउपालिकाको आकस्मिक कोष ऐन ७६/७७ 09/11/2019 - 17:21 PDF icon 4 बढैयाताल गाँउपालिकाको आकस्मिक कोष ऐन.pdf
बढैयाताल गाँउपालिकाको कृषि ब्यवसाय प्रवधन ऐन २०७४ ७६/७७ 09/11/2019 - 17:21 PDF icon 3 बढैयाताल गाँउपालिकाको कृषि ब्यवसाय प्रवधन ऐन २०७४.pdf
बढैयाताल गाँउपालिकाको प्रशासकिय कानून ७६/७७ 09/11/2019 - 17:20 PDF icon 2 बढैयाताल गाँउपालिकाको प्रशासकिय कानून.pdf
बढैयाताल गाँउपालिकाको राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यबिधि २०७४ ७६/७७ 09/11/2019 - 17:18 PDF icon 1 बढैयाताल गाँउपालिकाको राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यबिधि २०७४.pdf
बढैयाताल गाँउपालिकाकाे विनियोजन एेन २०७५/७६ ७५/७६ 09/02/2018 - 12:55 PDF icon बिनियोजन एन 075.76.pdf
बढैयाताल गाँउपालिकाकाे बजेट बक्तब्य २०७५/७६ ७५/७६ 09/02/2018 - 12:50 PDF icon बजेट बक्तब्य 2075.76.pdf
बढैयाताल गाँउपालिकाकाे अार्थिक एेन २०७५/७६ ७५/७६ 08/20/2018 - 13:09 PDF icon अर्थिक एन 075.76.pdf

Pages