FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
पशु विकास कार्यक्रम सञ्चालन तथा अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि–२०७५ (प्रथम संसोधन) ७७/७८ 01/05/2021 - 16:29
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 01/05/2021 - 16:29 PDF icon २९. लैंगिक हिंसा कोष कार्यविधि, २०७७.pdf
मानव अधिकार निर्देशिका २०७७ ७७/७८ 01/05/2021 - 16:27 PDF icon 28 मानव अधिकार निर्देशिका २०७७.pdf
कार्य सम्पादनमा आधारित कर्मचारीलाई थप सुविधा उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 01/05/2021 - 16:26
सुशासन (सन्चालन तथा ब्यबस्थापन) निति, २०७७ ७७/७८ 01/05/2021 - 16:25 PDF icon 26 सुशासन निति २०७७.pdf
भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड र भवन निर्माण अनुमति तथा नक्सा पास सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 01/05/2021 - 16:24 PDF icon 25 भवन आचार स_हीता २०७७.pdf
उद्योग, व्यवसाय दर्ता सम्वन्धि कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 01/05/2021 - 16:22 PDF icon 24 उद्याेग व्यवसाय दर्ता कार्यविधि २०७७.pdf
बढैयाताल गाउँपालिकाकाे संगठन संरचना सम्बन्धी एेन २०७७ ७७/७८ 09/23/2020 - 10:11 PDF icon 13 बढैयाताल गाउँपालिकाको संगठन संरचना सम्बन्धि ऐन २०७७.pdf
मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण स्थानीय समिति (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 03/12/2020 - 14:45 PDF icon मानव वेचविखन तथा ओसार पोसार सम्बन्धि कार्यविधि २०७६.pdf
बढैयाताल गाँउपालिकाको बाल कोष सञ्चालन कार्यविधि – २०७६ ७६/७७ 03/12/2020 - 14:43 PDF icon बालकोष स‌ंचालन कार्यविधि २०७६.pdf

Pages