FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानिय स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी २०७६ ७६/७७ 09/11/2019 - 17:37 PDF icon 19 बढैयाताल गाउँपालिका स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यविधी.pdf
बढैयाताल गाँउपालिकाको शिक्षा नियमावलि-२०७४ दोस्रो स‌ंसोधन २०७५.१२.०१ - ७६/७७ 09/11/2019 - 17:36 PDF icon 18 बढैयाताल गाँउपालिकाको शिक्षा नियमावलि-२०७४ दोस्रो स‌ंसोधन २०७५.१२.०१ -.pdf
बढैयाताल गाँउपालिकाको करार कर्मचारि ब्यवस्थापन कार्यबिधि - ७६/७७ 09/11/2019 - 17:36 PDF icon 17बढैयाताल गाँउपालिकाको करार कर्मचारि ब्यवस्थापन कार्यबिधि -.pdf
बढैयाताल गाँउपालिकाको शिक्षा नियमावलि-२०७४ पहिलो स‌ंसोधन २०७५.१२.०१ ७६/७७ 09/11/2019 - 17:35 PDF icon 16 बढैयाताल गाँउपालिकाको शिक्षा नियमावलि-२०७४ पहिलो स‌ंसोधन २०७५.१२.०१.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ ७६/७७ 09/11/2019 - 17:35 PDF icon 15 अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५.pdf
बढैयाताल गाँउपालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ७६/७७ 09/11/2019 - 17:34 PDF icon 14 बढैयाताल गाँउपालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५.pdf
बढैयाताल गाँउपालिकाको करार कर्मचारि ब्यवस्थापन कार्यबिधि ७६/७७ 09/11/2019 - 17:34 PDF icon 13 बढैयाताल गाँउपालिकाको करार कर्मचारि ब्यवस्थापन कार्यबिधि.pdf
बढैयाताल गाँउपालिकाको शिक्षक तथा कर्मचारि छनोट कार्यबिधि २०७५ ७६/७७ 09/11/2019 - 17:33 PDF icon 12 बढैयाताल गाँउपालिकाको शिक्षक तथा कर्मचारि छनोट कार्यबिधि २०७५.pdf
बढैयाताल गाँउपालिकाको पशु सेवा कार्यक्रम स‌ंञ्चालन तथा अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि ७६/७७ 09/11/2019 - 17:32 PDF icon 11 बढैयाताल गाँउपालिकाको पशु सेवा कार्यक्रम स‌ंञ्चालन तथा अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
बढैयाताल गाँउपालिकाको एफ.एम.संचालन कार्यबिधि ७६/७७ 09/11/2019 - 17:32 PDF icon 10 बढैयाताल गाँउपालिकाको एफ.एम.संचालन कार्यबिधि.pdf

Pages