FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बढैयाताल गाँउपालिकाको घ वर्ग लाइसेन्स कार्यविधि २०७४ ७६/७७ 09/11/2019 - 17:31 PDF icon 9 बढैयाताल गाँउपालिकाको घ वर्ग लाइसेन्स कार्यविधि २०७४.pdf
बढैयाताल गाँउपालिकाको शिक्षा नियमावलि-२०७४ ७६/७७ 09/11/2019 - 17:31 PDF icon 8 बढैयाताल गाँउपालिकाको शिक्षा नियमावलि-२०७४.pdf
बढैयाताल गाँउपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४ ७६/७७ 09/11/2019 - 17:30 PDF icon 7 बढैयाताल गाँउपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४.pdf
बढैयाताल गाँउपालिका श्रोत परिचालन कार्यविधि ७६/७७ 09/11/2019 - 17:30 PDF icon 6 बढैयाताल गाँउपालिका श्रोत परिचालन कार्यविधि.pdf
बढैयाताल गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ ७६/७७ 09/11/2019 - 17:29 PDF icon 5 बढैयाताल गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४.pdf
बढैयाताल गाँउपालिकाको कार्य विभाजन नियमावली २०७४ ७६/७७ 09/11/2019 - 17:29 PDF icon 4 बढैयाताल गाँउपालिकाको कार्य विभाजन नियमावली २०७४.pdf
निर्णय वा अदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणिकरण कार्यबिधि ७६/७७ 09/11/2019 - 17:28 PDF icon 3 निर्णय वा अदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणिकरण कार्यबिधि.pdf
बढैयाताल गाँउकार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ (नमूना) ७६/७७ 09/11/2019 - 17:28 PDF icon 2 बढैयाताल गाँउकार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ (नमूना).pdf
बढैयाताल गाँउ सभा संचालन कार्यविधि २०७४ ७६/७७ 09/11/2019 - 17:27 PDF icon 1 बढैयाताल गाँउ सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
बढैयाताल गाँउपालिकाको अर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 09/11/2019 - 17:26 PDF icon 11 बढैयाताल गाँउपालिकाको अर्थिक ऐन २०७६.pdf

Pages