FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बाल संरक्षण नीति–२०७६ ७६/७७ 03/12/2020 - 14:38 PDF icon बाल संरक्षण निति २०७६.pdf
बढैयाताल गाँउपालिकाको बाल अधिकार कार्यान्वयन कार्यबिधि, २०७६ ७६/७७ 03/12/2020 - 14:35 PDF icon बाल अधिकार कार्यन्वयन कार्यविधि २०७६.pdf
बढैयाताल गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६ ७६/७७ 02/03/2020 - 16:24 PDF icon खरिद नियमावली २०७६.pdf
बढैयाताल गाँउपालिकाकाे बजेट बक्तब्य २०७६/०७७ ७६/७७ 11/17/2019 - 12:41 PDF icon बजेट बक्तव्य २०७६.pdf
बढैयाताल गाउँपालिकाे अार्थिक एेन २०७६ ७६/७७ 11/12/2019 - 15:00 PDF icon आर्थिक एेन २०७६.pdf
स्थानिय स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी २०७६ ७६/७७ 09/11/2019 - 17:37 PDF icon 19 बढैयाताल गाउँपालिका स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यविधी.pdf
बढैयाताल गाँउपालिकाको शिक्षा नियमावलि-२०७४ दोस्रो स‌ंसोधन २०७५.१२.०१ - ७६/७७ 09/11/2019 - 17:36 PDF icon 18 बढैयाताल गाँउपालिकाको शिक्षा नियमावलि-२०७४ दोस्रो स‌ंसोधन २०७५.१२.०१ -.pdf
बढैयाताल गाँउपालिकाको करार कर्मचारि ब्यवस्थापन कार्यबिधि - ७६/७७ 09/11/2019 - 17:36 PDF icon 17बढैयाताल गाँउपालिकाको करार कर्मचारि ब्यवस्थापन कार्यबिधि -.pdf
बढैयाताल गाँउपालिकाको शिक्षा नियमावलि-२०७४ पहिलो स‌ंसोधन २०७५.१२.०१ ७६/७७ 09/11/2019 - 17:35 PDF icon 16 बढैयाताल गाँउपालिकाको शिक्षा नियमावलि-२०७४ पहिलो स‌ंसोधन २०७५.१२.०१.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ ७६/७७ 09/11/2019 - 17:35 PDF icon 15 अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५.pdf

Pages